Telio-logo
blog
Down
backTất cả bài viết

Thông báo: Telio chính thức chuyển đổi sang phiếu giao hàng điện tử

13:10 13/10/2022
image-blog-detail
Telio chính thức áp dụng tính năng ký xác nhận và gửi phiếu giao hàng điện tử qua Zalo. Chủ tiệm vui lòng đọc bài viết để tìm hiểu về mục đích và quy trình thực hiện.

I. Mục đích thay đổi

Telio hiện đã áp dụng phiếu giao hàng điện tử thay cho phiếu giao hàng giấy cho tất cả các khu vực trên toàn quốc ở cả hai ngành hàng: Tiêu Dùng & Y Tế. Telio thực hiện sự thay đổi này với mục đích:

- Giúp chủ tiệm lưu trữ chứng từ một cách khoa học để có thể kiểm tra thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn

- Chuyển đổi số theo tinh thần của Chính Phủ

- Góp phần bảo vệ môi trường

II. Quy trình

Khi nhân viên giao hàng đến cửa tiệm, sau khi xác nhận số lượng hàng và tổng giá trị tiền hàng, nhân viên giao hàng sẽ đưa cho chủ tiệm màn hình điện thoại của ứng dụng giao hàng. Trong màn hình này, chủ tiệm vui lòng thực hiện những bước dưới đây:

1. Xác nhận số điện thoại sẽ nhận được phiếu giao hàng qua Zalo:

Telio sẽ gửi phiếu giao hàng điện tử về số điện thoại được ghi nhận bởi nhân viên giao hàng theo yêu cầu của cửa hàng kể từ khi cập nhật thành công. Số điện thoại đặt hàng vẫn không thay đổi trên hệ thống.

*Vui lòng sử dụng số điện thoại đã được đăng ký Zalo

image-blog-detail

2. Ký xác nhận:

Chủ tiệm cần ký xác nhận vào ứng dụng để xác nhận đơn hàng đã được nhân viên giao hàng giao thành công

image-blog-detail

3. Kiểm tra thông tin giao hàng ngay trên màn hình:

Chủ tiệm có thể yêu cầu nhân viên giao hàng cho xem hình ảnh phiếu giao hàng trước khi ký xác nhận trên ứng dụng.

image-blog-detail

Sau khi hoàn thành quy trình trên, Telio sẽ gửi tin nhắn Zalo qua số điện thoại được yêu cầu.

image-blog-detail

Đối với đơn hàng Thanh Toán Chậm, nhân viên giao hàng sẽ giao đầy đủ phiếu giao hàng giấy và trên ứng dụng giao hàng. Chủ tiệm vui lòng ký xác nhận đồng thời trên phiếu & trên ứng dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp chủ tiệm có yêu cầu giao phiếu giao hàng giấy, vui lòng thông báo với Telio để được phục vụ kịp thời qua hai cách:

1. Thêm “ghi chú khi giao hàng" khi đặt hàng qua Zalo

2. Liên hệ Tổng đài 1800 6751